Det åbne hjerte

Familieterapi

Følgende områder kan vi arbejde med:

Konfliktløsning: Familieterapi giver et struktureret og trygt rum, hvori hvert eneste familiemedlem kan lære at være positivt medbidragende til at løse konflikter og uenigheder på en konstruktiv måde.

Forbedring af kommunikation: Få støtte til at hjælpe med at forbedre kommunikationen imellem jer.

Styrkelse: Styrk båndene imellem jer.

Håndtering af livsændringer: Under overgangsperioder såsom skilsmisse, tab af en elsket eller ændringer i familiestruktur kan det nærmest være en nødvendighed at have et neutralt menneske til at støtte jer.

Arbejde med familiemønstre: Få hjælp til at identificere og forstå de familiemønstre og dynamikker, som skaber konflikter og udfordringer.

Forbedring af forældreskab: Få bedre ”forældrekompetencer” (ved blandt andet at lære at kommunikere primært i stedet for sekundært).

Støtte til børn og unge: Terapi kan være til gavn for børn og unge, som har svært ved at udtrykke deres følelser og behov.

Håndtering af følelsesmæssige udfordringer: Hvordan håndterer I i jeres familie udfordringer som depression, angst eller adfærdsproblemer? Hvad er den optimale måde at gebærde sig på følelsesmæssigt i den slags kontekster?

Genopbygning af tillid: Hvis der har været tillidsbrud, kan terapien hjælpe med at genopbygge tilliden og fremme en sundere familiestruktur.